Privacyverklaring

Algemeen

Om goede zorg te kunnen verlenen, legt Natuurlijk Gezonder gegevens van u vast. Natuurlijke Gezonder doet dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat Natuurlijk Gezonder uw gegevens alleen gebruikt voor het verlenen van zorg en de bijbehorende administratie en dat Natuurlijk Gezonder uw gegevens goed beveiligt tegen inbreuk door derden. 

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het verlenen van de zorg en zolang de wet Natuurlijk Gezonder verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zal Natuurlijk Gezonder uw gegevens verwijderen.

Natuurlijk Gezonder wisselt soms gegevens uit met andere zorgverleners, zoals artsen en therapeuten, apotheken, ziekenhuizen. Dit doet Natuurlijk Gezonder via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Natuurlijk Gezonder raadpleegt uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is. 

Wanneer u ook e-mailinformatie ontvangt, gebruikt Natuurlijk Gezonder uw gegevens ook op een andere manier dan strikt voor de zorg noodzakelijk is. 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, kan Natuurlijk Gezonder telefoongesprekken opnemen. Deze gesprekken worden na 13 maanden verwijderd.

Natuurlijk Gezonder vraagt om uw toestemming, voordat zij uw medicatiegegevens beschikbaar stelt aan ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken. Natuurlijk Gezonder kan ICT-leveranciers inschakelen voor het onderhoud en beheer van de informatievoorziening. Natuurlijk Gezonder zal deze leveranciers zorgvuldig selecteren en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging.

Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan meldt Natuurlijk Gezonder dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door Natuurlijk Gezonder te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover schriftelijk contact met Natuurlijk Gezonder opnemen.

Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop Natuurlijk Gezonder uw gegevens behandelt, neemt u dan contact met ons op.

E-mail informatie

Wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt zijn er, ook als u geen betalende klant van ons bent, ook gegevens van u verwerkt.  Dit zijn uw voor- en achternaam,  e-mailadres en IP-adres. Natuurlijk Gezonder gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zal u niet overstelpen met berichten. De e-mails worden niet vaker dan 1 x per 2 weken verstuurd (tenzij er belangrijk nieuws is, wat niet kan wachten). U kunt zich natuurlijk altijd weer afmelden, wanneer u geen informatie meer van Natuurlijk Gezonder wilt ontvangen.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 november 2022. Natuurlijk Gezonder kan deze verklaring aanpassen. De recentste versie is te vinden op onze site.