Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat delen van de op de site weergegeven informatie onvolledig, verouderd of incorrect is. De informatie op deze site kan dan ook niet worden gezien als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening.

Natuurlijk Gezonder en de daar werkzame personen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct dan wel indirect, die eventueel voort mocht vloeien uit het eigenmachtig toepassen van de op deze website voorkomende informatie. Gebruikers van deze website wordt dringend geadviseerd om voor medische vragen, klachten of symptomen zich tijdig te wenden tot hun behandelend arts. Zij dienen zich te realiseren dat ieder lichaam anders reageert op veranderingen in voeding, beweging en leefstijl en dat het aanbrengen van dergelijke veranderingen onder begeleiding van een professional dienen te geschieden.
Op de inhoud van deze website rust auteursrecht. Niets van deze site mag, op welke wijze dan ook, worden openbaar gemaakt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natuurlijk Gezonder.